Gizlilik İlkeleri


Gizlilik İlkeleri,  Erpar  Otomotiv Yedekparça Sanayi ve Ticaret  Anonim Şirketi'nin (Bu sözleşmede Erpar olarak anılacaktır)   gizlilik konusundaki sorumluluklarının sınırlarının tespiti ve açıklanması amacıyla hazırlanmış olup, internet sitesinde bilgilerin korunması, gizliliği, işlenmesi-kullanımı ve iletişimler ile diğer hususlarda kullanıcılar, bu uygulamayı kullanmakla bu gizlilik sözleşmesinde yer alan hükümleri kabul etkilerini beyan ve taahhüt  etmektedirler.

İşbu Gizlilik Sözleşmesi uygulamanın tüm bölümlerinde geçerli olacaktır.

Erpar , web sitesinde  yer alan bağlantıların gizlilik politikaları ve içeriklerinden sorumlu değildir.

Sitenin kayıt formunda kullanıcıların, iletişim bilgilerini (isim, adres, telefon, e-posta adresi vs.gibi) girmeleri gerekmektedir.

Kullanıcı tarafından internet sitesinde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler,  Kullanıcının kişisel bilgilerinin korunması ve gizliliğinin sürdürülebilmesi amacıyla  Erpar tarafından  sistem altyapısında bilgi ve işlemin mahiyetine göre teknik imkanlar ölçüsünde alınmıştır. Ancak bilgilerin Kullanıcı tarafında  korunmaları, ilgisiz üçüncü şahıslarca erişilememesi, virüs  dahil zararlı uygulamalara ilişkin gereken önlemlerin alınması sorumluluğu Kullanıcı'ya aittir.

Kullanıcıların  internet sitesinin kullanımı sırasında vermiş oldukları, internet sitesinde kayıtlı bilgileri veya daha sonra Kullanıcı tarafından güncellenecek bilgilerinin, adresinin, e-posta adresinin,  Erpar'ın bağlı şirketleri, ortakları, halefleri, ve/veya bunların belirleyecekleri üçüncü kişiler tarafından çeşitli ürün, mal ve hizmet sağlanması, bilgilendirme, reklam, tanıtım, promosyon, satış, pazarlama,kredi kartı, üyelik kartı, uygulama amaçlı yapılacak SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla kullanma ve Kullanıcı'ya ulaşma hakları bulunmaktadır. Kullanıcı, işbu sözleşmeyi kabul etmekle aksine bir yazılı bildirimi olmadığı müddetçe Erpar'ın yukarıda belirtilen kendisine yönelik faaliyetlerde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

Kişiye özel bilgiler Kullanıcıların sisteme girişlerinde ve diğer gerektiği durumlarda kişinin kimliğinin doğrulanmasında kullanılacaktır. Ayrıca Kullanıcıların internet sitesinde kayıtlı bilgileri Erpar, bağlı şirketler, ortaklar, Erpar  tarafından belirlenecek  üçüncü kişiler nezdinde gerekli olduğu sürece veya  öngörecekleri süre ile kayda alınabilir, saklanabilir, gerekli görülen hallerde güncellenebilir, paylaşılabilir, aktarılabilir,  transfer edilebilir, kullanılabilir, işlenebilir.Erpar, aşağıda sayılan hallerde ise işbu gizlilik bildirimi hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar; . Hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller, . Erpar'ın, Kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde, . Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usuli yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda Kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi halleri, . Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu haller.

Erpar, kendisine verilen gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı yükümlülük olarak kabul ettiğini ve gizliliğin sağlanıp sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir parçasının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme gereği olan gerekli tüm tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi taahhüt etmektedir.

 Bu veriler ayrıca Kullanıcı, mevcut ve güncelleyeceği bilgilerinin bu sözleşme çerçevesinde kullanılmasına izin vermektedir.

Kullanıcı, Erpar'a  iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı, işleme ve iletişimleri her zaman durdurabilir. Kullanıcı'nın bu husustaki açık bildirimi söz konusu olduğu takdirde  Erpar  tarafından , veri kullanımı, işleme ve işlemleri yasal azami süre içinde durdurulur. Yasal olarak muhafazası gerekenler dışındaki bilgiler veri kayıt sisteminden silinir veya kimlik belirlenmeyecek şekilde anonim hale getirilir.

İnternet Sitesine ait her türlü bilgi, içerik, düzenleme, görüntü, v.b. konusunda anlaşma ile üçüncü şahıslara ait olanlar dışında kalanlar hariç tüm fikri-sınai haklar  Erpar'a aittir.

Uygulamada sistemle ilgili sorunların tanımlanabilmesi ve sorunların acil olarak giderilebilmesi için Erpar gerektiğinde Kullanıcıların IP adresini, sosyal ağ kullanıcı hesabında kayıtlı bilgileri kaydedebilir ve bu kayıtları anılan amaçlarla  kullanabilir. Bu IP adresleri Erpar  tarafından Kullanıcılarını ve Ziyaretçilerini genel anlamda tanımlamak, kapsamlı şekilde demografik veri toplayabilmek amacıyla kullanılabilir,bilgiler gerektiği takdirde  üçüncü kişilerle paylaşılabilir. Alınan finansal bilgiler satın alınan ürün ve hizmetlerin bedelinin tahsil edilmesinde ve diğer gerek duyulan durumlarda kullanılacaktır. Sitemizin ödeme formunda kullanıcılarımız, iletişim bilgilerini (isim, adres, telefon, e-posta adresi vs gibi), istatiksel bilgilerini (cinsiyet gibi), finansal bilgilerini (kredi kartı bilgileri, hesap numarası) ve kişiye özel bilgilerini (vergi numarası, kimlik numarası) girmelidir. Toplanan mali bilgiler, sözleşme kapsamında kullanılmaktadır. Kullanıcı,  işbu site aracılığıyla satın alma işlemi gerçekleştirdiğinde, mali bilgilerinin, işlemin gerçekleşmesi için gerekli 3. şahıslara (bankalar, kredi kartı şirketleri vb.) verilmesini kabul etmektedir. Paylaşılacak bilgiler kredi kartı numarası, son kullanma tarihi, CVV2 de dahil gerekli tüm mali bilgileri içerir. Bu bilgilerin güvenliği RAPIDSSL ve 3D Secure sistemi ile sağlanmaktadır. Kredi kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz. Kredi kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir.

Kişisel bilgiler  ziyaretçi hareketlerinin izlenmesi, kişiye özel içerik sağlanması durumlarında da kullanılacak ve Erpar  tarafından belirlenen üçüncü kişilerle de  paylaşılacaktır. İnternet sitesinde  reklam alanlarının pazarlanması konusunda bir reklam pazarlama kuruluşu ile çalışılmaktadır. Reklam Şirketinin yayınlayacağı reklamlar cookie içerebilir. Kendi sayfalarımızda da Cookie'ler yer almasına rağmen, reklamlarda kullanılan cookie'lerin içeriği reklam firması tarafından toplanır . Bu bilgiye Erpar'ın  erişim imkanı bulunmamaktadır.İnternet sitesinde Kullanıcı bilgilerinin  güvencede olması ve niteliğinin korunması için, bazı önemli bilgilerin iletilmesinde şifre kullanılması gibi uygun önlemler ve işlemler uygulanmaktadır. Bazı durumlarda, Kullanıcıların  web sitesinden sağladığı bilgilere ek olarak, farklı kaynaklardan, örneğin Kullanıcı adresini  doğrulayan bilgiler ya da  Kullanıcı işletmesiyle  ilgili başka bilgiler alınabilmektedir.  Buradaki amaç, toplanan bilgilerin doğrulanması ve Kullanıcılara  daha iyi bir hizmet sağlayabilmek için yardım almaktır.
İnternet Sitesinde verilen Kullanıcı bilgileri ile  üçüncü partilerden alınan bilgiler birleştirilmektedir.İsteğine bağlı olarak kullanıcı siteye kaydını iptal ederek kendi bilgilerini veritabanından sildirtebilecektir. Kullanıcılar, internet sitesinde  kayıtlı olan tüm bilgileri dilediğinde değiştirme hakkına sahiptir.

İşbu sözleşme 01/12/2016 tarihi itibariyle geçerlidir. Erpar  uygun gördüğü hallerde ve zamanda bu sözleşmenin tamamını veya bir kısımını, kısımlarını değiştirme, tadil etme, ekleme yapma veya çıkarma hakkını saklı tutmaktadır. Yapılan değişiklikler hakkında, sözleşme üzerinde  son güncelleme tarihi de gösterilecektir. Kulllanıcının internet sitesini ziyaret etmesi bu sözleşmenin o an sitede asılı olan sürümünü kabul ettiği anlamına gelmektedir.  Kullanıcıların değişikliklerden haberdar olmaları için  bu sözleşmeyi her kullanımda  tekrar  ziyaret etmesi gerekmektedir.

Bize Başvurun


İşbu bildirimde açıklanan bilgi uygulamalarına ilişkin yorumlarınız, sorularınız, şikayetleriniz veya önerileriniz konusunda  Erpar'a  başvurabilirsiniz.  

 

Tüm Sorularınız İçin
E-posta Adresi : [email protected]

Web  Sitesi Adresi : www.erpar.com.tr

Adresi : Kasımpatı sokak No:36 Yunus - 34873 Kartal/İstanbul/Türkiye
Telefon Numarası : 0216 306 09 76